Kategorie

Nowości

Arti-Decor Wazon 97056
brutto: 19,83 zł
(netto: 16,12 zł)

Polecamy

Gazon Jola
brutto: 9,96 zł / szt.
(netto: 8,10 zł / szt.)

Promocje

Donica Verona
brutto: 5,31 zł / szt.
(netto: 4,32 zł / szt.)

Wyprzedaż

Arti-Decor Donice z podstawkami 66220
brutto: 71,34 zł / kpl.
(netto: 58,00 zł / kpl.)

Aktywne promocje

REGULAMINY AKTUALNYCH PROMOCJI

 

REGULAMIN PROMOCJI „Lato 2018”

 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji „Lato 2018” jest firma ROTEX.

2. Czas trwania promocji jest określony i obejmuje okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r., lub do

wyczerpania stanów magazynowych.

Warunki i zasady udziału w promocji

1. Każdy klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu na stronie rotex.pl ma możliwość

skorzystania z wyjątkowych upustów cenowych na wybrany asortyment, podany na stronie rotex.pl w grupie PROMOCJE.

Zbiór produktów w promocji znajduje się pod adresem https://rotex.pl/group/promocje. Pelny wykaz dostępnych produktów w promocji może być również przesłany poprzez e-mail na życzenie klienta.

 

2. Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem sklepu

internetowego rotex.pl.

3. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat, zgodnie z

powyższymi postanowieniami, firma ROTEX zwraca tylko i wyłącznie kwotę po udzielonym rabacie zgodnie z

dokumentem zakupu faktura/paragon.

4. Upusty udzielone na wyroby w promocji nie łączą się z innymi rabatami.

5. Aktualny regulamin promocji jest dostępny na stronie rotex.pl

6. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego

żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe

1. Pozostałe warunki sprzedaży określone są w regulaminie sklepu na stronie

https://rotex.pl/webpage/regulamin-sklepu.html

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w

szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie

internetowej rotex.pl